Botkyrka konsthall
Botkyrka konsthall

En plats för samtidskonst i Fittja, norra Botkyrka. I samband med att konsthallen tog fram en ny identitet fick vi uppdraget att designa och producera deras webb.

Konsthallen gör inte bara utställningar utan innehåller många olika verksamheter.

En stor del av designarbetet handlade om att ge utrymme för alla verksamhetsområden. Mängden innehåll och evenemang varierar mycket. Vi behövde också hitta ett sätt att samla de aktiviteter som finns i ett gemensamt kalendarium.

Genom att bygga en fri struktur bestående av anpassningsbara moduler kan sajten snabbt anpassas och förändras i takt med verksamheten. Tröskeln är låg för att publicera nytt innehåll samtidigt som strukturen ger frihet att anpassa det till olika behov.

Liksom för många andra kunder sköter vi  löpande underhåll och vidareutveckling av denna webbplats.

Register över offentliga konstverk med kartfunktion