Stöd till unga debattörer

Aldrig har det varit så viktigt att kunna uttrycka sin åsikt, granska fakta och argument, och stå upp för det man tror på.

Debattspelen backar unga som vill göra just det. Projektet drivs av Sveriges Ungdomsråd med stöd av arvsfonden.

Vi har designat och producerat både webbsida och trycksaker.

Debattspelen innehåller förutom en tävling även kursmaterial för att integrera tävlingen i skolundervisningen. Lärare kan ladda ner och skriva ut lektionsmaterial och lärarhandledningar. De finns både för enskilda lektioner och som färdiga lektionspaket.

Projektet resulterade även i en bok som kan användas ihop med lektionsmaterialet eller fristående.