Skip to content
DramaDirekt.se på en iPhone
Sök bland tusentals pjäser
Nyskriven svensk dramatik görs tillgänglig via print-on-demand och nedladdning
DramaDirekt är en pjäsbank som grundades 1997. Efter 20 år behövdes en uppdatering. Plattformen innehåller tusentals pjäser som är tillgängliga för institutioner och privatpersoner. Institutioner ges möjlighet att ladda ner pjäser medan privatpersoner kan köpa pjäser via print-on-demand.
Vår uppgift var att modernisera och förbättra det befintliga verktyget.
Förutom en rent visuell uppdatering så lades mycket vikt vid enkelhet för alla olika användargrupper. Dramatikerförbundet skulle på ett enkelt sätt kunna administrera sajten och dess användare. Dramatiker skulle i sin tur få möjlighet att registrera konton och publicera pjäser. Dessutom skulle även institutioner kunna skapa konton för att ladda ner pjäser. Avancerad sökfunktionalitet, webshop samt  migrering och omsktrukturering av den gamla databasen var andra saker som ingick i projektet.