Tjänster

Med en kreativ inställning till teknik och en djup tro på vad god design kan göra skapar vi digitala upplevelser som sticker ut.

ProduktionProduktion är webbbyrån som både stöttar i strategiska beslut och producerar det som behövs för att lyckas.

Vi har en stor tilltro till välgjord och uttrycksfull design och en ambition om att det mesta går att lösa. Så skapar vi plattformar och tjänster som verkligen når era användare.

Tänka

I en förstudie spanar vi framåt och detaljgranskar behoven. Tillsammans går vi igenom förutsättningar, visioner och målgrupper för att skapa så god förutsättningar som möjligt för det vidare arbetet.

Utifrån brief och inledande workshop konkretiserar och visualiserar vi våra idéer. Vi gör en plan där noggrann hänsyn tas till allt från tekniska förutsättningar till strategiska möjligheter.

Rita

Som grund för det fortsatta arbetet visualiserar vi flöden och bygger wireframes och styleguides. Nästa steg är att hitta den visuella tonen och integrera strukturen med varumärket. Vi fattar också beslut kring vilka ramverk som ska användas och hur interaktionen ska fungera och kännas.

För att ta arbetet hela vägen behöver designen också anpassas till de olika plattformar, tillgänglighetskrav och eventuella integrationer av externt material.

Bygga

Vi har över 10 års erfarenhet av att bygga solida webbplattformar. Vi kan hjälpa till med allt från kompletta webbapp i NextJS, en skräddarsydd sajt bygg i WordPress eller ett konsultuppdrag för att skriva lite JavaScript eller stötta i UI-arbetet.

För att stärka den digitala produkten ytterligare jobbar vi också med den fysiska världen. Med vårt dotterbolag Storverkstan och vår långa erfarenhet av grundläggande designarbete kan vi förverkliga allt från eventdesign till fysiska saker som lyser och låter, är interaktiva och uppkopplade.

Förvalta

”En webbplats blir aldrig färdig” sägs det. Vi vet att tekniska förutsättningar, användares förväntningar och företags målsättningar förändras. Därför stöttar vi våra kunder även efter avslutat projekt.

Vi sätter upp ett serviceavtal som anpassas efter just era behov. Det kan handla om rabatterade konsulttimmar, backuper, analys av trafik, säkerhetsåtgärder eller löpande sökmotoroptimering.

Vi kan också hjälpa till med

Programering

 • Node JS
 • React
 • Python
 • PHP
 • CMS/Backend/API
 • Svelte/SvelteKit

Design

 • UX/UI (Interaktionsdesign)
 • Tillgänglighetsanpassning
 • Kampanjsajter

Integration

 • Investor relations-integration
 • E-handel

Inbäddade system

 • Raspberry Pi
 • Arduino